nam châm vĩnh cửu

Thông tin nam châm vĩnh cửu

  Thông tin về nam châm vĩnh cửu Nam châm vĩnh cửu là các vật được cấu tạo từ các vật liệu từ cứng có khả năng giữ từ tính không bị mất từ trường, nam châm vĩnh cửu được sử dụng như những nguồn tạo từ trường. Các đặc trưng Hình ảnh các nam châm vĩnh cửu [caption id="attachment_1751" align="alignnone" width="360"]