nam châm đất hiếm

Tìm hiểu về nam châm đất hiếm

Nam châm đất hiếm, nam cham dat hiem NdFeB [caption id="attachment_1750" align="alignnone" width="603"] nam châm đất hiếm[/caption] Nam cham dat hiem có nhiều loại, loại thông dụng nhất là Nam châm đất hiếm NdFeB:   lần đầu tiên được chế tạo thành công vào ...
nam châm vĩnh cửu

Thông tin nam châm vĩnh cửu

  Thông tin về nam châm vĩnh cửu Nam châm vĩnh cửu là các vật được cấu tạo từ các vật liệu từ cứng có khả năng giữ từ tính không bị mất từ trường, nam châm vĩnh cửu được sử dụng như những nguồn tạo từ trường. Các đặc trưng Hình ảnh các nam châm vĩnh cửu [caption id="attachment_1751" align="alignnone" width="360"]