Chứng nhận

Thương hiệu vàng công nghiệp Việt Nam

anh cup thuong hieu vang 2014(1)bang khen(11)Thương hiệu vàng CN Việt Nam 2014

Chứng chỉ chất lượng Nam Châm

CQ

Chứng chỉ chất lượng Nam Châm – Băng Tải Từ

CQ2

Chứng chỉ chất lượng Nam Châm – Máy Tuyển Từ

CQ12