Băng tải từ dạng treo

Băng tải từ dạng treo được sử dụng treo trên bề mặt băng tải nhằm tự động loại bỏ sắt thép ra khỏi nguyên liệu

Showing the single result