Nam châm zíc zắc

Cung cấp nam châm zíc zắc dùng các nam châm phẳng để hút các tạp chất từ dòng chảy của các nguyên liệu,các miếng sắt lớn và các mảnh sắt vụn sẽ bị giữ lại..

Showing the single result